nấm linh chi thật giả

Mẹo phân biệt nấm linh chi thật giả
Xưa nay người ta thường coi nấm linh chi có thể chữa được bách bệnh, làm cho con người trường sinh bất lão, là "Tiên đan linh dược" có thể cải tử ...